วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56 (บ่าย)

วิธีแก้โครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
*font : ไทยสารบัญ (TH Sarabun) ขนาด16 point >> eval.nrct.go.th (เอาไว้โหลดข้อมูล) เซฟไฟล์งานเป็น .PDF (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ)

site.google.com/site/chandraresearchers/share-files.
*งาน - เอาเอกสารโครงการ thesis ใส่ฟอร์ม ว-1ด. และจัดเก็บใน share folder
          - สร้าง google site ใช้ชื่อคำว่า "ชื่อตนเอง-ตามด้วยratthesis."

หา mindmap จาก chrome  web store หาคำว่า cacoo finder

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...