วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเทคโนโลยี

แปลเนื้อหาข่าวของแวดวงเทคโนโลยี Autodesk ประกาศเปิดตัวนามสกุลสำหรับซอฟท์แวร์นิเมชั่น 3D 2013 ในนามสกุลของ 3D MAX แบบในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เรื่องของการทำงานที่ทับซ้อน และซับซ้อน มีศักยภาพมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง บริษัท Autodesk ได้ประกาศขยายความก้าวหน้าใหม่สำหรับ Autodesk Maya 2013 และ Autodesk 3ds Max 2013 3D ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอนิเมชัน ซึ่งทั้งหมดคือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ Suites 2013. สามารถใช้ได้กับผู้ที่เป็นสมาชิกในการใช้งานในส่วนที่ขยายเพิ่มของ Autodesk ในการขึ้นโมเดล หรือการแบบจำลองให้มีความซับซ้อนได้มากขึ้น และยังสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในนามสกุลของ 3D MAX แบบในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เรื่องของการทำงานที่ทับซ้อน และซับซ้อน มีศักยภาพมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถสร้างเครื่องมือการไหลของอนุภาคที่กำหนดเองได้ดั่งใจกว่าเวอร์ชั่นเก่าด้วยชุดเครื่องมือช่วย งานขั้นสูง นอกจากนี้ยังเปิดใช้งานส่วนขยายนี้ ผู้ใช้งานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดิสก์แคชและแคช Selective (disk cache คือการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำหลักของเราก่อน เมื่อ CPU ต้องการจะหาข้อมูล ก็จะหาใน dish cache ก่อนแล้วค่อยเข้าไปค้นหาใน Harddisk) สองผู้ประกอบการแคชใหม่สำหรับชุดเครื่องมือการไหลของอนุภาคอเนกประสงค์ คุณลักษณะนี้ยังจะสามารถใช้ได้ในส่วนขยายสำหรับ 3ds Max 2013 การที่มีการขยายข้อมูลที่ซับซ้อนมายา2013ช่วยให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์และความคิดสร้างสรรค์ไหล อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยผ่านการเดินทางของข้อมูลที่มีศักยภาพสูงเพื่อสำหรับรับมือกับงานที่ท้าทายของทุกวันนี้ ด้วย DX11Shader มายาใหม่จะช่วยให้ศิลปินใช้ประโยชน์จากพลังของ Microsoft DirectX 11 การสร้างและแก้ไขสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและภาพในเวลาน้อยนอกจากนี้ยังสร้างบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลเปิดอ้างอิงกลั่นและแฟ้มเครื่องมือประกอบฉากให้ผู้ใช้มีกลไกในการเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในการผลิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกันด้วยการสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบในการเป้นตัวแทนการทำงาน ที่มาของแหล่งข่าว : วีดีโอประกอบ :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...