วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

สรุปเล่มรายงานการออกแบบชุดกราฟิกเว็บบล๊อกwordpress

บันทึกการเรียนรู้ 11/4/56

มีการให้รายละเอียดกับการใช้ฟอนท์ และความรู้เกี่ยวกับฟอนท์ รวมถึงข้อมูลและข้อกฏหมาย ลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบฟรี และไม่ฟรี รวมทั้งโปรแกรมต่างๆที่มีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น

-การนำเสนอข่าวสารหน้าชั้นเรียนของ thitiwajara เรื่อง ความก้าวหน้าของ autodesk ซึ่งมีการพัฒนาจากรุ่นก่อนๆ คือสามารถทำงานในส่วนที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งใน 3d max และ Maya ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน animation

มีการสอนการใช้งาน microsoft word 2010 ในส่วนของการใช้งานต่างๆ
-Limit formatting restictions = คือการตั้งว่าให้ผู้รับชมสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับงานของเรา
การจัดหน้ากระดาษของ microsoftword และการใช้ชื่อลิขสิทธิ์ของเรา คำกำกับภาพ และข้อมูลประกอบแนบไฟล์
การใช้งาน watermark คือการใส่ลายน้ำลงในงานของเรา เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่

บันทึกการเรียนรู้ 10/4/56

รายงานข่าวหน้าชั้นเรียน และมีการชี้แจงให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง blogspot ของเดิมที่มีให้สวยงามและถูกต้อง
*http:// คือ server ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง
หากชื่อเราอยู่หน้าเว็บเช่น www.แล้วตามด้วยชื่อเรา คือ domain name
ถ้าตามหลังคือ sub domain อธิบายด้วยการลงชื่อเข้าใช้ของอาจารย์ เพื่อให้เราสามารถนำไฟล์ออกไปฝากได้อย่างปลอดภัย
edit site layout - คิดการตกแต่งหน้า site
share my and permission - คือการแชร์ให้เป็นที่สาธารณะ
-custom folder - แต่งรายละเอียดด้านล่าง
-site wight - คือการปรับขนาดไซต์
file cabinet - เอาไว้ส่งงาน เป็นกล่องใส่งาน

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56 (บ่าย)

วิธีแก้โครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
*font : ไทยสารบัญ (TH Sarabun) ขนาด16 point >> eval.nrct.go.th (เอาไว้โหลดข้อมูล) เซฟไฟล์งานเป็น .PDF (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ)

site.google.com/site/chandraresearchers/share-files.
*งาน - เอาเอกสารโครงการ thesis ใส่ฟอร์ม ว-1ด. และจัดเก็บใน share folder
          - สร้าง google site ใช้ชื่อคำว่า "ชื่อตนเอง-ตามด้วยratthesis."

หา mindmap จาก chrome  web store หาคำว่า cacoo finder

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าข้อมูลในการตั้งสมมติฐาน
(สอบกลางภาค 17/4/56 เวลา 13.00น.)

calendar ให้เราได้รับความสะดวกสบายในการทำงานจดบันทึกออนไลน์ ทำให้เราสามารถฝากไฟล์ได้ทั่วโลก และยังสามารถจดบันทึกล่วงหน้าได้ โดยทำตามรายละเอียดขั้นตอนและคำสั่งดังต่อไปนี้ *รักษาขนาด550*600

ช่องค้นหา - เอาไว้ค้นหารายละเอียดในปฏิทิน
share - แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆเราเห็น
agenda - กำหนดกิจกรรมลงในปฏิทิน
expand all - คือการขยายข้อมูลว่ามีอคนเข้ามาดู
collapse all - การย่อข้อมูลต่างๆให้อยู่ในแผนที่
my calendars - สามารถบริหารปฏิทินของเราได้เอง
other calendars - รายการปฏิทินอื่นๆของเพื่อนเรา
report - การกำหนดการตั้งค่ารายละเอียด ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาได้
calendars - คือปฏิทินที่เลือกรูปแบบได้
choose custom color - คือการเลือกสี
iframe - คือคำสั่งในรูปแบบ HTML สามารถนำไปเพิ่มใน JAVA ได้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...