วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

สรุปเล่มรายงานการออกแบบชุดกราฟิกเว็บบล๊อกwordpress

บันทึกการเรียนรู้ 11/4/56

มีการให้รายละเอียดกับการใช้ฟอนท์ และความรู้เกี่ยวกับฟอนท์ รวมถึงข้อมูลและข้อกฏหมาย ลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบฟรี และไม่ฟรี รวมทั้งโปรแกรมต่างๆที่มีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น

-การนำเสนอข่าวสารหน้าชั้นเรียนของ thitiwajara เรื่อง ความก้าวหน้าของ autodesk ซึ่งมีการพัฒนาจากรุ่นก่อนๆ คือสามารถทำงานในส่วนที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งใน 3d max และ Maya ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน animation

มีการสอนการใช้งาน microsoft word 2010 ในส่วนของการใช้งานต่างๆ
-Limit formatting restictions = คือการตั้งว่าให้ผู้รับชมสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับงานของเรา
การจัดหน้ากระดาษของ microsoftword และการใช้ชื่อลิขสิทธิ์ของเรา คำกำกับภาพ และข้อมูลประกอบแนบไฟล์
การใช้งาน watermark คือการใส่ลายน้ำลงในงานของเรา เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่

บันทึกการเรียนรู้ 10/4/56

รายงานข่าวหน้าชั้นเรียน และมีการชี้แจงให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง blogspot ของเดิมที่มีให้สวยงามและถูกต้อง
*http:// คือ server ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง
หากชื่อเราอยู่หน้าเว็บเช่น www.แล้วตามด้วยชื่อเรา คือ domain name
ถ้าตามหลังคือ sub domain อธิบายด้วยการลงชื่อเข้าใช้ของอาจารย์ เพื่อให้เราสามารถนำไฟล์ออกไปฝากได้อย่างปลอดภัย
edit site layout - คิดการตกแต่งหน้า site
share my and permission - คือการแชร์ให้เป็นที่สาธารณะ
-custom folder - แต่งรายละเอียดด้านล่าง
-site wight - คือการปรับขนาดไซต์
file cabinet - เอาไว้ส่งงาน เป็นกล่องใส่งาน

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56 (บ่าย)

วิธีแก้โครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
*font : ไทยสารบัญ (TH Sarabun) ขนาด16 point >> eval.nrct.go.th (เอาไว้โหลดข้อมูล) เซฟไฟล์งานเป็น .PDF (ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ)

site.google.com/site/chandraresearchers/share-files.
*งาน - เอาเอกสารโครงการ thesis ใส่ฟอร์ม ว-1ด. และจัดเก็บใน share folder
          - สร้าง google site ใช้ชื่อคำว่า "ชื่อตนเอง-ตามด้วยratthesis."

หา mindmap จาก chrome  web store หาคำว่า cacoo finder

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าข้อมูลในการตั้งสมมติฐาน
(สอบกลางภาค 17/4/56 เวลา 13.00น.)

calendar ให้เราได้รับความสะดวกสบายในการทำงานจดบันทึกออนไลน์ ทำให้เราสามารถฝากไฟล์ได้ทั่วโลก และยังสามารถจดบันทึกล่วงหน้าได้ โดยทำตามรายละเอียดขั้นตอนและคำสั่งดังต่อไปนี้ *รักษาขนาด550*600

ช่องค้นหา - เอาไว้ค้นหารายละเอียดในปฏิทิน
share - แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆเราเห็น
agenda - กำหนดกิจกรรมลงในปฏิทิน
expand all - คือการขยายข้อมูลว่ามีอคนเข้ามาดู
collapse all - การย่อข้อมูลต่างๆให้อยู่ในแผนที่
my calendars - สามารถบริหารปฏิทินของเราได้เอง
other calendars - รายการปฏิทินอื่นๆของเพื่อนเรา
report - การกำหนดการตั้งค่ารายละเอียด ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาได้
calendars - คือปฏิทินที่เลือกรูปแบบได้
choose custom color - คือการเลือกสี
iframe - คือคำสั่งในรูปแบบ HTML สามารถนำไปเพิ่มใน JAVA ได้

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

ส่งผลงานเดี่ยวประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเทคโนโลยี

แปลเนื้อหาข่าวของแวดวงเทคโนโลยี Autodesk ประกาศเปิดตัวนามสกุลสำหรับซอฟท์แวร์นิเมชั่น 3D 2013 ในนามสกุลของ 3D MAX แบบในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เรื่องของการทำงานที่ทับซ้อน และซับซ้อน มีศักยภาพมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง บริษัท Autodesk ได้ประกาศขยายความก้าวหน้าใหม่สำหรับ Autodesk Maya 2013 และ Autodesk 3ds Max 2013 3D ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอนิเมชัน ซึ่งทั้งหมดคือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ Suites 2013. สามารถใช้ได้กับผู้ที่เป็นสมาชิกในการใช้งานในส่วนที่ขยายเพิ่มของ Autodesk ในการขึ้นโมเดล หรือการแบบจำลองให้มีความซับซ้อนได้มากขึ้น และยังสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในนามสกุลของ 3D MAX แบบในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เรื่องของการทำงานที่ทับซ้อน และซับซ้อน มีศักยภาพมากขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถสร้างเครื่องมือการไหลของอนุภาคที่กำหนดเองได้ดั่งใจกว่าเวอร์ชั่นเก่าด้วยชุดเครื่องมือช่วย งานขั้นสูง นอกจากนี้ยังเปิดใช้งานส่วนขยายนี้ ผู้ใช้งานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดิสก์แคชและแคช Selective (disk cache คือการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำหลักของเราก่อน เมื่อ CPU ต้องการจะหาข้อมูล ก็จะหาใน dish cache ก่อนแล้วค่อยเข้าไปค้นหาใน Harddisk) สองผู้ประกอบการแคชใหม่สำหรับชุดเครื่องมือการไหลของอนุภาคอเนกประสงค์ คุณลักษณะนี้ยังจะสามารถใช้ได้ในส่วนขยายสำหรับ 3ds Max 2013 การที่มีการขยายข้อมูลที่ซับซ้อนมายา2013ช่วยให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์และความคิดสร้างสรรค์ไหล อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยผ่านการเดินทางของข้อมูลที่มีศักยภาพสูงเพื่อสำหรับรับมือกับงานที่ท้าทายของทุกวันนี้ ด้วย DX11Shader มายาใหม่จะช่วยให้ศิลปินใช้ประโยชน์จากพลังของ Microsoft DirectX 11 การสร้างและแก้ไขสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและภาพในเวลาน้อยนอกจากนี้ยังสร้างบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลเปิดอ้างอิงกลั่นและแฟ้มเครื่องมือประกอบฉากให้ผู้ใช้มีกลไกในการเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในการผลิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่ต่อเนื่องกันด้วยการสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบในการเป้นตัวแทนการทำงาน ที่มาของแหล่งข่าว : วีดีโอประกอบ :

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 1-2

วันที่ 28 (เวลา9.00-16.40 ชดเชย)
-ได้มีการสอบก่อนเรียนในระบบ ChandraOnline e-Learning โดยมีการวัดความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน โดยข้อสอบจะมีด้วยกัน 20 ข้อ ให้นักศึกษาทำแล้วแจ้งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน
- ได้มีการใช้เทคโนโลยีของ Google หรือ Gmail ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้การยอมรับมากที่สุด โดยสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ให้มากับ web browser (เว็บเบราว์เซอร์) มามากมาย
ทำให้การใช้เทคโนโลยีง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- Cloud Computing Tools คือการใช้ข้อมูลโปรแกรมประมวลผลและการอัพโหลดไฟล์แบบกลุ่มควัน

  - เรียนเกี่ยวกับการจัีดแบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษา การเขียนงานวิจัย โดยให้นักศึกษาดูตัวอย่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยดาวโหลดตัวอย่างจาก>แบบฟอร์มงานวิจัย > งบรายได้นักศึกษา มีด้วยกัน 4 หัวข้อด้วยกัน

 1.แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา
 2.ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาลัยราชภัฏจันเกษม
 3.สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษา
 4.ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย งบประมาณเงินรายได้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

สมัครสมาชิก www.surveycan.com (เอาไว้สร้างแบบสอบถาม)
*กิจกรรม- ศึกษาเวบไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี โดยแจ้ง Link ในไฟล์ที่แชร์และสรุปยอดไว้ใน webblock สรุปการเรียนรู้ของตนเองพร้อมรายงานหน้าชั้น

สัปดาห์ที่ 1-2

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2556 สัปดาห์ที่ 1-2 ศึกษาเรื่อง camtasia studio6 วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง และแนะนำเรื่องการเรียนการสอนในเทอมนี้ และมีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียนใน 
http://chandraonline.chandra.ac.th
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...