วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ 11/4/56

มีการให้รายละเอียดกับการใช้ฟอนท์ และความรู้เกี่ยวกับฟอนท์ รวมถึงข้อมูลและข้อกฏหมาย ลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบฟรี และไม่ฟรี รวมทั้งโปรแกรมต่างๆที่มีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางปัญญา เป็นต้น

-การนำเสนอข่าวสารหน้าชั้นเรียนของ thitiwajara เรื่อง ความก้าวหน้าของ autodesk ซึ่งมีการพัฒนาจากรุ่นก่อนๆ คือสามารถทำงานในส่วนที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งใน 3d max และ Maya ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน animation

มีการสอนการใช้งาน microsoft word 2010 ในส่วนของการใช้งานต่างๆ
-Limit formatting restictions = คือการตั้งว่าให้ผู้รับชมสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับงานของเรา
การจัดหน้ากระดาษของ microsoftword และการใช้ชื่อลิขสิทธิ์ของเรา คำกำกับภาพ และข้อมูลประกอบแนบไฟล์
การใช้งาน watermark คือการใส่ลายน้ำลงในงานของเรา เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...