วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ 4/4/56

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าข้อมูลในการตั้งสมมติฐาน
(สอบกลางภาค 17/4/56 เวลา 13.00น.)

calendar ให้เราได้รับความสะดวกสบายในการทำงานจดบันทึกออนไลน์ ทำให้เราสามารถฝากไฟล์ได้ทั่วโลก และยังสามารถจดบันทึกล่วงหน้าได้ โดยทำตามรายละเอียดขั้นตอนและคำสั่งดังต่อไปนี้ *รักษาขนาด550*600

ช่องค้นหา - เอาไว้ค้นหารายละเอียดในปฏิทิน
share - แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆเราเห็น
agenda - กำหนดกิจกรรมลงในปฏิทิน
expand all - คือการขยายข้อมูลว่ามีอคนเข้ามาดู
collapse all - การย่อข้อมูลต่างๆให้อยู่ในแผนที่
my calendars - สามารถบริหารปฏิทินของเราได้เอง
other calendars - รายการปฏิทินอื่นๆของเพื่อนเรา
report - การกำหนดการตั้งค่ารายละเอียด ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาได้
calendars - คือปฏิทินที่เลือกรูปแบบได้
choose custom color - คือการเลือกสี
iframe - คือคำสั่งในรูปแบบ HTML สามารถนำไปเพิ่มใน JAVA ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...